“اعضا رسته استخراج”

لیست و مشخصات اعضاء دارای پروانه اشتغال در رسته استخراج

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پروانه

زمینه اول

پایه اول

زمینه دوم

پایه دوم

۱

غلامرضا آقایی طوق

۱۵۰۰۳۸

طراحی

یک

نظارت

یک

۲

فریدون  اعتمادنیا

۱۵۰۰۴۶

نظارت

یک

طراحی

دو

۳

سید علی باقی

۱۵۰۰۶۱

نظارت

دو

طراحی

سه

۴

پریسا بوئینی

۱۵۰۰۱۴

طراحی

سه

نظارت

سه

۵

بهرام بیات

۱۵۰۱۹۷

نظارت

دو

اجرا

دو

۶

جواد پور شریفی

۱۵۰۰۱۷

طراحی

سه

نظارت

سه

۷

ابوالفضل جعفری نیارکی

۱۵۰۰۸۹

اجرا

دو

طراحی

سه

۸

فریبرز جوانی

۱۵۰۱۶۴

نظارت

سه

اجرا

سه

۹

مهدی حسینی

۱۵۰۱۳۶

طراحی

دو

آموزش وپژوهش

یک

۱۰

محمد حسن زاده

۱۵۰۰۵۲

نظارت

سه

اجرا

سه

۱۱

امیر جوکار

۱۵۰۱۹۹

نظارت

دو

طراحی

دو

۱۲

افشین رشیدی

۱۵۰۰۳۵

اجرا

دو

نظارت

دو

۱۳

علی  رحمانی

۱۵۰۱۶۲

طراحی

سه

اجرا

سه

۱۴

 محمد ابراهیم رستمی اول  ۱۵۰۳۳۲  طراحی  سه  نظارت  سه

۱۵

امین ستاره

۱۵۰۱۵۶

نظارت

دو

طراحی

سه

۱۶

روح ا… شاه محمدی

۱۵۰۰۷۷

طراحی

سه

نظارت

سه

۱۷

حسین شیشه چی ها

۱۵۰۰۰۸

نظارت

سه

طراحی

سه

۱۸

 مهدی فرجی الموتی

۱۵۰۱۷۴

 طراحی

سه

نظارت

سه

۱۹

علی اصغر صالحی

۱۵۰۰۴۰

طراحی

سه

نظارت

سه

۲۰

علی مرادی

۱۵۰۰۳۲ نظارت سه اجرا سه

۲۱

غلامرضاعظیمی پورمنفرد

۱۵۰۱۶۶

طراحی

دو

اجرا

دو

۲۲

محسن علیزاده

۱۵۰۱۶۸

طراحی

دو

نظارت

دو

۲۳

مجید عموجانی

۱۵۰۰۱۹

نظارت

دو

طراحی

دو

۲۴

عبداله عباسی رزانی

۱۵۰۰۰۶

طراحی

سه

اجرا

سه

۲۵

سعید علمشاهی

۱۵۰۰۷۸

طراحی

سه

اجرا

سه

۲۶

 امیر رضا دزیانیان  ۱۵۰۲۷۰  نظارت  سه  اجرا  سه

۲۷

غلامرضا کلاهدوزها

۱۵۰۱۹۱

اجرا

یک

نظارت

یک

۲۸

کامران کاراندیش

۱۵۰۰۲۸

نظارت

دو

اجرا

دو

۲۹

صغری لطفی

۱۵۰۰۷۰

نظارت

سه

اجرا

سه

۳۰

مهدی ملکی امیر آباد

۱۵۰۰۶۵

اجرا

یک

نظارت

یک

۳۱

ابراهیم ملک پور

۱۵۰۰۹۶

اجرا

دو

طراحی

دو

۳۲

مجتبی موبدی

۱۵۰۰۰۴

نظارت

سه

اجرا

سه

۳۳

اصغرمهره چی کاشانی

۱۵۰۰۳۴

طراحی

سه

اجرا

سه

۳۴

فرهاد نیازی

۱۵۰۱۱۵

طراحی

دو

اجرا

دو

۳۵

مهرداد یزدی

۱۵۰۰۳۱

اجرا

دو

طراحی

دو

۳۶

بابک نصری

۱۵۰۲۱۷

طراحی

سه

نظارت

سه

۳۷

مهدی رشوند ملی

۱۵۰۰۰۵

نظارت

دو

طراحی

سه

۳۸

مهدی مرادی

۱۵۰۱۷۸

اجرا

سه

نظارت

سه

۳۹

مصطفی کریمی

 ۱۵۰۳۸۱

نظارت

دو

اجرا

دو

۴۰

محمد فرزانه

۱۵۰۲۹۵

طراحی

دو

نظارت

دو

۴۱

حسین شفقی

 ۱۵۰۳۰۵

طراحی

سه

نظارت

سه

۴۲

امیر شمسینی غیاثوند

۱۵۰۲۰۸

طراحی

سه

نظارت

سه
 ۴۳  حسین قسطین رودی  ۱۵۰۱۶۱  طراحی  سه  نظارت  سه
۴۴

زینب پیروندی

۱۵۰۱۸۷ طراحی سه نظارت  سه
 ۴۵

منصور زارع

۱۵۰۲۲۷  طراحی  سه نظارت سه
 ۴۶۴۷

۴۸

 

جواد کسری نیری

احمد حمیدی

 محمد دادخواه فر

 ۱۵۰۲۹۴

۱۵۰۴۰۱

۱۵۰۴۱۰

 

طراحی

نظارت

نظارت

 

سه

سه

یک

 

 نظارت

اجرا

اجرا

 

 سه

سه

یک

۰

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *