“تعرفه خدمات مهندسی”

با عنایت به سوالات مکرر اعضاء و سایر ارباب رجوع محترم سازمان در خصوص نحوه محاسبه تعرفه خدمات مهندسی و همچنین نحوه محاسبه درصد سهم سازمان، موارد ذیل جهت رفاه این عزیزان تهیه گردیده و لذا با توجه به سادگی روش محاسبه موارد فوق، مستدعیست که همواره جهت تعیین موارد مذکور هر عضو با استفاده از جداول و روابط ذیل ، شخصا اقدام به محاسبه نمایند.

 

۱- محاسبه تعرفه کلی هر فعالیت

الف: عدد P برای سال ۹۸  معادل ۱۰۰۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

ب: تعرفه ها بر اساس درجه فعالیت تعیین می گردد و ابتدا لازم است هر عضو  درجه فعالیت را از روی جداول (صفحه ۲ و ۳ فایل پیوست) تعیین نماید. بر همین اساس :

درجه فعالیت برای فعالیتهای استخراجی با عنایت به نوع ماده معدنی و میزان استخراج سالیانه ( مندرج در طرح بهره برداری)و نیز نوع استخراج( زیرزمینی یا روباز) ، طبق جدول صفحه دوم فایل پیوست تعیین می گردد.

درجه فعالیت برای فعالیتهای اکتشافی با عنایت به نوع ماده معدنی و مساحت محدوده مورد اکتشاف ، طبق جدول صفحه سوم فایل پیوست تعیین می گردد.

ج: پس از تعیین درجه فعالیت طبق بند ب ، از روی جدول صفحه یک فایل پیوست میزان حق الزحمه هر فعالیت بر اساس عدد P مشخص می گردد که با ضرب عدد مذکور در مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال، میزان حق الزحمه هر فعالیت بر حسب ریال محاسبه می گردد.

 

۲- محاسبه درصد ارجاع کار (سهم سازمان)

بر اساس بندهای ۲-۳- و ۲-۴- دستورالعمل ارجاع کار، بخشی از تعرفه خدمات مهندسی مندرج در جدول صفحه یک پیوست، سهم سازمان بوده که هر عضو می بایست قبل از دریافت تاییدیه به حسابی که از طریق سازمان در اختیار وی قرار گرفته واریز نماید. لذا پرداخت سهم سازمان بر عهده عضو سازمان بوده و در صورت پرداخت توسط کارفرما رقم مذکور از حق الزحمه عضو کسر می گردد و در بخش واریز کننده فیش نام عضو انجام دهنده خدمت درج می گردد.

لذا میزان درصد سهم سازمان برای :

– کلیه مشاغل تمام وقت ( نظیر مسئول فنی استخراج معادن درجه ۳ و بالاتر) برابر ۲ درصد کل حق الزحمه سالیانه دریافت می گردد.

برای مشاغل پاره وقت ( نظیر مسئول فنی اکتشاف، مسئول فنی معادن درجه ۴ ، طرحها و گزارش ها و نیز میله گذاری و ترسیم محدوده و …) با افزایش کار توسط هر عضو میزان درصد سهم سازمان افزایش می یابد و این درصد بر اساس مجموع حق الزحمه سالیانه (پاره وقت و تمام وقت) به شرح ذیل تعیین می گردد:

– تا P 350  ، حداکثر ۸ درصد

– بین ۳۵۰ تا ۶۰۰ P، حداکثر ۹ درصد

– بین ۶۰۰ تا ۹۶۰ P ، حداکثر ۱۰ درصد

– بیش از ۹۶۰ P، حداکثر ۱۲ درصد

“دریافت درصد سهم سازمان بر اساس تعرفه های مندرج در جداول پیوست بوده و به توافقات عضو و کارفرما مربوط نمی باشد. “

 

برای مشاهده و دریافت تعرفه خدمات مهندسی روی لینک زیر کلیک کنید.

جدول تعرفه خدمات مهندسی

۰

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *