“شرایط و مدارک لازم برای اخذ گواهی تایید صلاحیت”

مدارک لازم جهت صدور گواهی نامه صلاحیت فنی ومالی اشخاص حقوقی

 

۱-   الف اساسنامه و آگهی ثبت شرکت آخرین تغییرات ثبتی آگهی شده در روزنامه رسمی

۱-    ب آخرین صورت مالی وتراز شرکت مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام ( که نباید بیش از یک سال از تاریخ آن گذشته باشد) و ثبت شده در روزنامه رسمی که مبالغ فروش و درآمد شرکت به وضوح از آن قابل دریافت باشد.

 

۲-   الف- مدارک تحصیلی معتبر در رشته های اصلی و گواهی پرداخت حق بیمه به مدت حداقل یک سال برای هر یک از پرسنل فنی شرکت

۲– ب- تصویر رو و پشت پروانه اشتغال

 

۳-   پروانه بهره برداری یا گواهی کشف معتبر به نام شرکت و یا هر یک از سهامداران اصلی شرکت

 

۴-   مدرک پرداخت ۵P معادل ۲۱۵۰۰۰۰ ریال به عنوان علی الحساب کارمزد خدمات به حساب شماره ۴۶۳۳۹۲۵۲۶۱ (بانک ملت فراگیر) بنام نظام مهندسی معدن استان قزوین

 

*نکته: متقاضی باید اصل کلیه مدارک مورد نیاز همراه با نسخه ” تصویر برابر اصل” آنها را همراه داشته باشد.

شرکت باید در استان محل مراجعه ثبت شده باشد ودر صورتیکه به استان مجاور مراجعه می کند باید مدارکی دال بر اشتغال در آن استان ارائه کند. ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی سهامداران و اعضای هیات مدیره فعلی شرکت نیز الزامی است . مراجعه کننده به سازمان استان باید شخص مدیر عامل ویا نماینده تام الاختیار شرکت به استناد صورتجلسه جدید هیات مدیره باشد و گواهی نامه صادره نیز به وی تحویل داده خواهد شد.

 

 

موارد عمومی

 

·        شخص حقوقی باید در استان محل مراجعه ثبت شده باشد ودر صورتی که به استان مجاور مراجعه می کند، مدارکی دال بر اشتغال یا تمایل به اشتغال در آن استان ارائه کند.

·        ارائه تصویر شناسنامه وکارت ملی سهامداران و اعضای هیئت مدیره فعلی شرکت الزامی است .

·        شخص حقوقی باید عضویت حقوقی سازمان استان محل ثبت را پذیرفته باشد و تصویر گواهی عضویت وی در پرونده تشخیص صلاحیت فنی و مالی ضبط شود .

·        چنانچه شخص حقوقی، شرکت مشاور باشد به استناد بند پ از ماده ۳۱ قانون نظام مهندسی معدن باید دارای پروانه اشتغال حقوقی باشد و تصویر پروانه اشتغال وی در پرونده تشخیص صلاحیت فنی ومالی ضبط شود . 

( چنانچه قبلا پروانه نگرفته باشد می تواند درخواست صدور پروانه ومدارک مربوط به آن را ارئه کند و کمیته تشخیص صلاحیت ، ابتدا درخواست صدور پروانه را بررسی ودر صورت تایید ، درخواست تشخیص صلاحیت فنی و مالی را نیز بررسی می کند ).

·        مراجعه کننده به سازمان استان باید شخص مدیر عامل و یا نماینده تام الا ختیار شرکت به استناد صورتجلسه جدید هیات مدیره باشد و گواهی نامه صادره نیز به وی تحویل داده خواهد شد.

۰

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *