مسئولین فنی معادن در حال استخراج موظفند که یک ماه قبل از خاتمه قرارداد خود نسبت به تمدید قرارداد خود با کارفرمای مربوطه، اقدام نموده و برای اخذ تاییدیه صلاحیت فنی به دبیرخانه سازمان مراجعه فرمایند، در این راستا در صورت وجود هرگونه مشکلی مراتب می بایست به سازمان نظام مهندسی معدن استان به صورت کتبی اطلاع داده شود تا از طریق مقتضی مرتفع گردد.

ضمنا اکیدا یادآوری می گردد که قراردادهایی که بدون اخذ تاییدیه صلاحیت سازمان تهیه می گردد از درجه اعتبار ساقط بوده و غیر مجاز تلقی خواهد شد.

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *