“بخشنامه در خصوص تنظیم قراردادهای مسئول فنی استخراج”

طبق بخشنامه اخیر سازمات مرکزی نظام مهندسی معدن ایران؛ تاکید گردیده است که از ابتدای سال ۱۳۹۵ کلیه قراردادهای مسئولین فنی از ابتدای سال تا انتهای سال تنظیم گردد. در صورتی هم که در اواسط سال قراردادی منعقد می گردد می بایست تا پایان سال بوده و ادامه آن در ابتدای سال بعد و بصورت یکساله تنظیم گردد. لذا از اعضای محترم خواهشمند است تا قراردادهای خود را از ابتدای سال آتی به صورت یکساله تحویل نمایند.

ضمنا در خصوص حق الزحمه مسئولین فنی نیز مقرر گردیده که حق الزحمه توسط سازمان اخذ و سپس تحت سازوکاری که متعاقبا اعلان می گردد به عضو انتقال یابد. که این مورد اخیر دردست بررسی بوده و در آینده نزدیک کلیات اجرایی آن اعلان خواهد شد.

139308291353396104120804

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *