براساس مصوبه مورخ ۱۹ اسفند ۹۵ شورای مرکزی و ابلاغ بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۰۴۶ مورخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ سازمان نظام مهندسی معدن ایران :
۱- قرارداد های مسول فنی براساس فرمت جدید اقدام می گردد.
۲-با عنایت به بند۶-۹ بهره برداران معادن ۲۵ درصد مبلغ قرارداد را جهت تضمین قرارداد در وجه سازمان نظام مهندسی استان واریز می نمایند.
۳- کلیه وظایف وتعهدات مسول فنی معدن مورد نظارت و بررسی ناظران سازمان قرار می گیرد.
۴-ارائه گزارش ماهانه از وظایف مسول فنی معدن می باشد و حداکثر تا دهم ماه بعدی فرصت تکمیل و تحویل به سازمان را دارد لذا در صورت عدم ارائه گزارش ماهیانه و عدم توجه به اخطار سازمان طبق مقررات اقدام می گردد.
۵- جهت استفاده از پتانسیل فنی تعداد بیشتری از اعضای محترم, به هر عضو نظام مهندسی فقط مسولیت فنی یک معدن ارجاع می گردد.
۶-با عنایت به بند ۳-۴قرارداد, مسول فنی معدن نمی تواند پیمانکار معدن تحت مسولیت خودش باشد.
?جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایید.

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *