همايش روز مهندسي سال 90

[img src=http://qazvinmeo.ir/wp-content/flagallery/d987d985d8a7d98ad8b4-d8b1d988d8b2-d985d987d986d8afd8b3d98a-d8b3d8a7d984-90/thumbs/thumbs_dsc03951.jpg]1550
[img src=http://qazvinmeo.ir/wp-content/flagallery/d987d985d8a7d98ad8b4-d8b1d988d8b2-d985d987d986d8afd8b3d98a-d8b3d8a7d984-90/thumbs/thumbs_dsc03923.jpg]990
[img src=http://qazvinmeo.ir/wp-content/flagallery/d987d985d8a7d98ad8b4-d8b1d988d8b2-d985d987d986d8afd8b3d98a-d8b3d8a7d984-90/thumbs/thumbs_dsc03917.jpg]900
[img src=http://qazvinmeo.ir/wp-content/flagallery/d987d985d8a7d98ad8b4-d8b1d988d8b2-d985d987d986d8afd8b3d98a-d8b3d8a7d984-90/thumbs/thumbs_dsc03913.jpg]790
[img src=http://qazvinmeo.ir/wp-content/flagallery/d987d985d8a7d98ad8b4-d8b1d988d8b2-d985d987d986d8afd8b3d98a-d8b3d8a7d984-90/thumbs/thumbs_dsc03908.jpg]890
[img src=http://qazvinmeo.ir/wp-content/flagallery/d987d985d8a7d98ad8b4-d8b1d988d8b2-d985d987d986d8afd8b3d98a-d8b3d8a7d984-90/thumbs/thumbs_dsc03907.jpg]750
[img src=http://qazvinmeo.ir/wp-content/flagallery/d987d985d8a7d98ad8b4-d8b1d988d8b2-d985d987d986d8afd8b3d98a-d8b3d8a7d984-90/thumbs/thumbs_dsc03906.jpg]670
[img src=http://qazvinmeo.ir/wp-content/flagallery/d987d985d8a7d98ad8b4-d8b1d988d8b2-d985d987d986d8afd8b3d98a-d8b3d8a7d984-90/thumbs/thumbs_dsc03896.jpg]620
[img src=http://qazvinmeo.ir/wp-content/flagallery/d987d985d8a7d98ad8b4-d8b1d988d8b2-d985d987d986d8afd8b3d98a-d8b3d8a7d984-90/thumbs/thumbs_dsc03891.jpg]650
[img src=http://qazvinmeo.ir/wp-content/flagallery/d987d985d8a7d98ad8b4-d8b1d988d8b2-d985d987d986d8afd8b3d98a-d8b3d8a7d984-90/thumbs/thumbs_dsc03893.jpg]650
[img src=http://qazvinmeo.ir/wp-content/flagallery/d987d985d8a7d98ad8b4-d8b1d988d8b2-d985d987d986d8afd8b3d98a-d8b3d8a7d984-90/thumbs/thumbs_dsc03915.jpg]600
[img src=http://qazvinmeo.ir/wp-content/flagallery/d987d985d8a7d98ad8b4-d8b1d988d8b2-d985d987d986d8afd8b3d98a-d8b3d8a7d984-90/thumbs/thumbs_dsc03848.jpg]670

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *