گروه تخصصی معدن آقای مهندس ابوالفضل جعفری نیارکی آقای مهندس مهرداد یزدی آقای مهندس امیر جوکار آقای مهندس روح اله شاه محمدی آقای مهندس مهدی ملکی امیرآباد (منتخب هیات مدیره)   گروه تخصصی زمین شناسی آقای مهندس فریبرز جوانی آقای مهندس...

ادامه نوشته