“اعضاء حقوقی سازمان”

اعضاء حقوقی سازمان که طبق بخشنامه اخیر سازمان مرکزی , عضویت آنها تا کنون پذیرفته شده است به ترتیب زمان عضویت به شرح ذیل می باشد: ۱- شرکت قادر صنعت زاگرس ۲- شرکت زنجان پودر ۳- شرکت سام باریت امیرنان ۴- شرکت پارس معدن پاسارگاد ۵- شرکت آراد معدن...

ادامه نوشته