با عنایت به سوالات مکرر اعضاء و سایر ارباب رجوع محترم سازمان در خصوص نحوه محاسبه تعرفه خدمات مهندسی و همچنین نحوه محاسبه درصد سهم سازمان، موارد ذیل جهت رفاه این عزیزان تهیه گردیده و لذا با توجه به سادگی روش محاسبه موارد فوق، مستدعیست که همواره...

ادامه نوشته