“شیوه نامه و جداول امتیاز دهی اشخاص حقوقی”

 جداول امتیاز دهی جدید با آخرین تغییرات طبق لینک پیوست است. لطفا با کلیک بر روی تصویر, فایل مربوطه را مشاهده...

ادامه نوشته