مدارک لازم جهت صدور گواهی نامه صلاحیت فنی ومالی اشخاص حقوقی   ۱-   الف – اساسنامه و آگهی ثبت شرکت – آخرین تغییرات ثبتی آگهی شده در روزنامه رسمی ۱-    ب – آخرین صورت مالی وتراز شرکت مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام ( که نباید بیش از یک سال از تاریخ آن...

ادامه نوشته