هر عضو سازمان استان در صورت نداشتن بدهی حق عضویت و قبولی در آزمون جامع مربوط به رسته و نیز دارا بودن حداقل سوابق کاری مرتبط با فعالیتهای معدنی ( دارندگان مدرک کارشناسی ۳ سال، کارشناسی ارشد ۲ سال و دکتری تخصصی ۱ سال) می تواند با ارائه مدارک ذیل...

ادامه نوشته