“مدارک لازم و جدول امتیاز دهی جدید جهت صدور تاییدیه صلاحیت فنی اشخاص حقیقی”

کلیه اعضاء حقیقی علاقمند به فعالیتهای معدنی می توانند با ارائه مدارک ذیل از سازمان نظام مهندسی معدن استان, درخواست گواهینامه تایید صلاحیت فنی و مالی نمایند. مدارک لازم ۱٫ اصل گواهی بانکی متقاضی مبین میانگین موجودی ۳ ماهه منتهی به تاریخ درخواست...

ادامه نوشته