دارندگان مدارک حداقل کارشناسی در رشته های اصلی : زمین شناسی، مهندسی معدن، نقشه برداری، متالورژی استخراجی و نیز رشته های مرتبط : مهندسی مواد ( گرایشهای سرامیک، استخراج فلزات، ریخته گری ، شناسایی و انتخاب مواد، متالورژی صنعتی ) مهندسی برق،...

ادامه نوشته