·       اصل و تصویر شناسنامه ·       اصل و تصویرکارت ملی ·       تکمیل فرم ثبت نام ·       اصل و تصویر مدرک تحصیلی ·    دو فیش بانکی جداگانه ، حق عضویت به مبلغ ۷۷۰۰۰۰ریال و حق ورودیه به مبلغ ۳۸۵۰۰۰ریال، برای سال ۹۷ واریز به شماره حساب(فراگیر)...

ادامه نوشته