“دعوت به عضویت در بسیج مهندسین صنعت و معدن استان”

علاقمندان به عضویت در سازمان بسیج مهندسین می توانند با مراجعه به دبیرخانه سازمان و تکمیل مدارک ذیل به عضویت بسیج مهندسین حوزه صنعت و معدن درآیند. مدارک عضویت تکمیل فرمهای مربوطه ۲ قطعه عکس کپی شناسنامه و کارت ملی کپی آخرین مدرک تحصیلی مزایای...

ادامه نوشته