سازمان نظام مهندسی معدن کشور در سال ۱۳۸۱ و در راستای اجرای ماده ۲۷ قانون معادن و با هدف کلی ارائه خدمات فنی مهندسی به بخش معدن مطابق با قانون و آئین نامه اجرائی مصوب آن در مجلس شورای اسلامی تأسیس گردید.   فعالیت سازمان طی سالهای نخستین مشارکت در...

ادامه نوشته