“بازدید از کارخانجات شیشه قزوین برگزار شد”

در ادامه برگزاری بازدیدهای امتیاز آور برای ارتقاء پایه پروانه و یا صدور پروانه, روز سه شنبه ۱۱ شهریور بازدید از کارخانجات شیشه قزوین برگزار گردید.

در این بازدید تعداد ۱۸ نفر از اعضاء سازمان تحت سرپرستی گروه های تخصصی طی ۲ ساعت از خط تولید شیشه مشجر مجتمع کارخانجات شیشه قزوین بازدید نمودند.

مقرر گردیده اعضاء شرکت کننده حداکثر تا پایان شهریور ماه گزارش بازدید را به دبیرخانه تحویل نمایند تا پس از بررسی گواهی شرکت در بازدید برای آنها صادر گردد.

در خاتمه روابط عمومی سازمان از کلیه عزیزان اعم از اعضای شرکت کننده, مدیران و کارشناسان مجتمع شیشه قزوین ( جناب مهندس اکبری و جناب مهندس شفقی) بخاطر مشارکت  و مساعدت در برگزاری بهینه این بازدید قدردانی می نماید.

روابط عمومی سازمان

۰

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *