“لزوم رعایت شرایط عضویت در استان”

طبق بند ب ماده ۳۸  آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن که در ذیل مشروح آن آمده است ، اعضای محترم سازمان می بایست هر ساله وضعیت اشتغال و سکونت خود را  با ارائه مدارک مربوطه به دبیرخانه سازمان اعلان نمایند. 

با عنایت به اینکه عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۳۸ مستوجب برخورد انتظامی با عضو مربوطه می گردد، تا پایان بهمن ماه سال ۹۱، کلیه اعضایی که شرایط عضویت در استان را دارا نمی باشند می بایست درخواست انتقال عضویت به استان محل اشتغال و سکونت خود را به دبیرخانه ارائه نمایند. 

بند ب ماده ۳۸: عضویت در سازمان استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است:

تولد در آن استان  و یا حداقل ۶ ماه اقامت ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان، به طوریکه فعالیت حرفه ای وی در استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.

۰

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *