نکات حایز اهمیت در عقد قراردادهای مسوولین فنی با فرمت جدید

⭕️قابل توجه مسئول فنی معادن⭕️
? موضوع:نکات ضروری در فرمت جدید قراردادهای مسوول فنی

?مزید امتنان است تا مسوولین فنی به نکات ذیل توجه داشته باشند?
۱- مبنای محاسبه مبلغ قرارداد مسئول فنی معدن تعرفه خدمات مهندسی مندرج در دستورالعمل قیمت گذاری خدمات مهندسی براساس نفر ماه و پایه پروانه اشتغال می باشد.
۲- بهره بردار موظف است جهت تضمین حسن اجرای تعهدات مندرج در قرارداد ۲۵% کل مبلغ قرارداد یکساله را به صورت نقدی به حساب سازمان نظام مهندسی استان واریز نماید. این مبلغ جهت تضمین پرداخت حق الزحمه مسئول فنی بوده و در پایان سال تسویه می گردد و در صورت تمدید قرارداد پس از دریافت مابه التفاوت , مبلغ به سال بعد منتقل می گردد.
۳- مبلغ قرارداد بر اساس پیشرفت کار و ارائه گزارش مسئول فنی معدن و پس از تایید سازمان نظام مهندسی معدن استان بایستی توسط بهره بردار پرداخت گردد . در صورت عدم پرداخت وجه پس از گذشت ۱۵ روز و طرح موضوع در هیات داوری ، از مبلغ تضمین بهره بردار قابل پرداخت می باشد.
۴- از تاریخ ۲۳ فروردین ماه کلیه قراردادهای مسئول فنی معدن و تمدید قراردادهای قبلی بر اساس فرمت جدید منعقد می گردد.
۵_کمافی السابق پرداخت درصد سهم سازمان بر عهده عضو سازمان است.
۶_ تقاضا میشود اعضای محترم شخصا امور مربوط به عقد یا تمدید قرارداد را از سازمان پیگیر بوده و از محول کردن آن به غیر خودداری شود.
۷_کلیه تمدید قراردادها از تاریخ ۱ فروردین تا ۲۹ اسفند ۹۶ تنظیم گردد.
۸_تاکید میگردد که قراردادها بصورت تایپ شده و با امضای طرفین به دبیرخانه تسلیم گردد.

۰

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *