“برنامه نوبت بندی ارجاع کار در سال ۱۳۹۳”

arm_sazemanبا توجه به بند ۳-۶ – دستورالعمل ارجاع کار و با عنایت به محدود بودن تعداد کار پاره وقت ، برنامه نوبتی ارجاع کار در امور پاره وقت نظیر  طرحهای اکتشاف و استخراج، مسئول فنی اکتشاف و استخراج، میله گذاری، ترسیم محدوده روی کالک و نقشه توپوگرافی و زمین شناسی که به تصویب کمیته نظارت بر ارجاع کار رسیده است، به شرح ذیل برای سال ۱۳۹۳ اعلان می گردد:

(توجه: در خصوص امور تمام وقت نظیر مسئول فنی استخراج، به هر عضو واجد صلاحیت فنی و دارای ظرفیت اشتغال، ارائه همزمان بیش از یک مسئولیت فنی امکان پذیر نبوده و طبق نوبت و ضوابط مربوطه ارجاع می گردد)

الف: هر عضو دارای صلاحیت تا اطلاع ثانوی می تواند یک طرح یا گزارش (به صلاحدید خود) به سازمان ارجاع دهد و طبق نوبت پس از اینکه تمام اعضای دارای صلاحیت یک طرح یا گزارش به دبیرخانه ارجاع نمودند نوبت ارائه طرح یا گزارش بعدی اعلام خواهد شد.

 تبصره:اعضایی که اقدام به تهیه گزارش پایانی اکتشاف می نمایند مشروط بر اینکه ظرفیت اشتغال کافی دارا باشند، می توانند نقشه زمین شناسی پیوست آن را نیز تهیه نمایند.

یادآوری( بند ۱-۷- از اصلاحیه دستورالعمل ارجاع کار)

untitled

ب:هر عضو دارای صلاحیت تا اطلاع ثانوی فقط می تواند حداکثر مسئولیت فنی اکتشافی یک محدوده را بر عهده داشته باشد.

تبصره: برای اعضاء دارای پروانه که دارای ظرفیت اشتغال کافی باشند، پذیرش مسئولیت فنی اکتشاف یک محدوده همزمان با تهیه یک طرح یا یک گزارش  ( به دلخواه خود) بلامانع است.

ج: برای هر عضو دارای صلاحیت (کارورز یا پروانه دار)  که نوبت آنها برای عملیات میله گذاری یا ترسیم محدوده روی کالک ( یکی به دلخواه) رسیده باشد ، حداکثر یک نوبت در سال عملیات میله گذاری یا ترسیم محدوده روی کالک ارجاع خواهد شد.

د: برای اعضاء نقشه بردار که دارای ظرفیت اشتغال می باشند در حال حاضر و تا اطلاع ثانوی فقط یک نقشه توپوگرافی ارجاع خواهد شد.

یادآوری مهم: در صورت فزونی یافتن کارها از برنامه نوبتی ، برای اعضایی که دارای ظرفیت اشتغال باشند نوبتهای بعدی اعلان خواهد شد. پیش بینی های اولیه حکایت از آن دارد که این برنامه بدون هیچ تغییری حداقل تا پایان ۶ ماهه اول سال ۹۳ ادامه یابدو لذا مطابق سالهای گذشته که اعضاء محترم همکاری قابل تقدیری را در راستای اجرای بهینه این امر داشتند، از کلیه اعضاء محترم تقاضا داریم که کمال همکاری را با دبیرخانه سازمان داشته باشند.

نکته: طبق سال گذشته رعایت مفاد دستورالعمل ارجاع کار توصیه می گردد و لذا می بایست متقاضی خدمات کارشناسی، ابتدا به دبیرخانه سازمان مراجعه و با هماهنگی مسئول دبیرخانه سازمان و ارائه درخواست معرفی کارشناس )طبق فرمی که در بخش فرمهای سایت گنجانده شده است)،  اقدام به انتخاب کارشناس از لیست صادر شده (شامل نام و شماره تلفن حداکثر ۵ نفر کارشناس ذی صلاح) از سوی دبیرخانه سازمان نماید و در این خصوص طی مدت زمان مربوطه پس از ارائه توافقنامه با عضو، برای تهیه طرحها و گزارشها و نقشه ها الزامی است.

در خصوص مسئولین فنی معادن در حال بهره برداری:با عنایت به بخشنامه جدید موارد استثناء وزارت صنعت، معدن و تجارت و معرفی واجدین صلاحیت جدید برای پذیرش مسئولیت فنی معادن، در حال حاضر کمبود خاصی در معرفی افراد به متقاضیان وجود نداشته و تا اطلاع ثانوی برای هر عضو واجد صلاحیت یک مورد تاییدیه صادر خواهد شد. بدیهی است فقط در مواردی که کمبود در تعداد اعضاء واجد شرایط احساس شود، صدور تاییدیه صلاحیت برای معدن دوم مقدور خواهد شد و در هر زمان در صورت وجود کمبود ، به اطلاع واجدین شرایط خواهد رسید.

و در پایان : ضمن آرزوی موفقیت برای اعضاء در انجام امور محوله ، یاد آور این نکته ضروری است که  دبیرخانه سازمان موظف گردیده که فقط به اعضایی کار ارجاع دهد که بدهی حق عضویت ( حتی حق عضویت سال ۹۳) نداشته و آخرین وضعیت اشتغال خود را طبق فرمهای تنظیم شده، به دبیرخانه سازمان ارائه نموده اند، لذا از اعضاء محترم تقاضا می گردد که در انجام امور مورد اشاره نهایت دقت و حوصله را به خرج دهند.

۰

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *