“دستورالعملهای ضوابط و معیارهای فنی معدن”

با توجه به تهیه و ابلاغ نشریات ضوابط و معیارهای معدنی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و لازم الاجرا بودن آن ،کلیه اعضای سازمان علی الخصوص دارندگان پروانه اشتغال می توانند جهت استفاده و رعایت اصول فنی مصوب مطابق مفاد آئین نامه اجرایی قانون ، به دبیرخانه سازمان مراجعه فرمایند. لذا لیست دستورالعملهای موجود در دبیرخانه  به شرح ذیل می باشد:

۱-   راهنمای تهیه گزارش های طراحی معدن به مبلغ ۲۳۵۰۰ریال

۲- فهرست خدمات مرحله طراحی پایه واحد های کانه آرایی وفرآوری مواد معدنی به مبلغ۲۵۰۰۰ریال

۳- دستورالعمل فنی ترابری درمعادن به مبلغ۲۳۵۰۰ریال

۴- علایم استاندارد نقشه های کانه آرایی ومواد معدنی به مبلغ۲۷۵۰۰ ریال

۵- ضوابط مکان یابی واحد های کانه آرایی و فراوری به مبلغ۲۵۰۰۰ ریال

۶- فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن به مبلغ۲۳۵۰۰ ریال

۷- دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی – اکتشافی بزرگ مقیاس (مقیاس های ۱:۲۵۰۰۰ و ۱:۲۰۰۰۰)و رقومی کردن آنها به مبلغ۳۱۰۰۰ ریال

۸- تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی واژه ها و اصلاحات فرآوری مواد معدنی  به مبلغ۲۶۰۰۰ ریال

۹- دستور العمل تهیه نقشه های استخراجی معدن به مبلغ۲۳۵۰۰ ریال

۱۰- راهنمای ارزشیابی دارایی های معدنی به مبلغ۲۳۰۰۰ ریال

۱۱- دستورالعمل فنی روشنایی در معادن به مبلغ۲۳۵۰۰ ریال

۱۲- دستورالعمل تحلیل پایدارسازی شیب ها درمعادن روباز به مبلغ۳۶۰۰۰ ریال

۱۳- علایم استاندارد نقشه های زمین شناسی  به مبلغ۷۶۰۰۰ ریال

۱۴- دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم های نگهداری تونل های معدنی به مبلغ۳۹۰۰۰ ریال

۱۵- دستورالعمل امداد  ونجات در معادن  به مبلغ۲۸۰۰۰ ریال

۱۶- دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن به مبلغ۳۶۰۰۰ریال

۱۷- دستور العمل اکتشاف ژئوشیمیایی بزرگ مقیاس رسوبات آبراهه ای (۱:۲۵۰۰۰) به مبلغ ۲۲۵۰۰ ریال

۱۸- فهرست خدمات مراحل چهار گانه اکتشاف مس به مبلغ ۲۸۰۰۰ریال

۱۹- راهنمای محاسبه قیمت تمام شده در فعالیت های استخراج مواد معدنی  به مبلغ ۲۸۰۰۰ ریال

۲۰- راهنمای ملاحضات زیست محیطی در فعالیت های اکتشافی به مبلغ ۲۲۰۰۰ ریال

۲۱- راهنمای نرم افزاری علایم استاندارد نقشه های کانه آرایی مواد معدنی  به مبلغ ۵۴۰۰۰ریال

۲۲- راهنمای انتخاب و محاسبه ظرفیت ماشین آلات و تجهیزات کارخانه کانه آرایی به مبلغ ۵۱۰۰۰زیال

۲۳- ضوابط انجام آزمایش های کانه آرایی و مقیاس های آزمایشگاهی ،پایه و پیشاهنگ به مبلغ ۴۰۰۰۰ریال

۲۴- راهنمای سنگ جوری مواد معدنی به روش های دستی یا خودکار به مبلغ ۳۳۰۰۰ ریال

۲۵-دستورالعمل نگهداری و کنترل سقف در کارگاههای استخراج به مبلغ ۳۴۰۰۰ریال

۰

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *