” قابل توجه اعضای محترم در خصوص انتخابات هیات مدیره”

?قابل توجه اعضای محترم سازمان ?

✔️برابر بند ۲۳ دستور العمل انتخابات هیات مدیره، اعضایی که تا پایان وقت اداری روز قبل از انتخابات (۹۶/۱۲/۹) بدهی حق عضویت خود را تسویه نمایند، واجد شرایط رای دادن در انتخابات می باشند.

?لذا با عنایت به اینکه در روز برگزاری انتخابات (۹۶/۱۲/۱۰) اخذ حق عضویت از اعضای محترم ممنوع است, تقاضا میشود حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۴ شنبه ۹ اسفند ماه در خصوص تسویه بدهی حق عضویت (شامل حق عضویت سالهای قبل و سال جاری )خود اقدام فرمایید.

 

? پرسش۱: چه اعضایی واجد حق رای در انتخابات هیات مدیره دوره ششم سازمان می باشند؟

?پاسخ۱: کلیه اعضای محترم سازمان در کلیه رشته ها (اعم از اعضای دارای پروانه و فاقد پروانه) مشروط بر اینکه بدهی حق عضویت خود را تا پایان وقت اداری روز ۴ شنبه ۹ اسفند ماه, تسویه نمایند, واجد حق رای خواهند بود و در روز برگزاری انتخابات, اسامی ایشان به هیات محترم اجرایی انتخابات اعلان خواهد شد.

 

?پرسش۲: آیا بنده میتوانم برای رای دادن , وکیل خود را معرفی نمایم؟

⭕️پاسخ۲: طبق ماده ۲۳ آیین نامه انتخابات دوره ششم هیات مدیره’ اعضای سازمان استان باید برای رای دادن شخصا و با ارایه کارت عضویت معتبر مراجعه کنند و هرعضو فقط حق یک رای داشته و مجاز به دادن رای به نمایندگی غیر نیست.

 

?پرسش۳: آیا هر عضو فقط به لیست هم رشته خود می تواند رای دهد؟

⭕️پاسخ۳:خیر, طبق ماده ۲۴ آیین نامه انتخابات دوره ششم هیات مدیره’ هر عضو بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی خود, افراد مورد نظر خود را در تمامی رشته هایی که داوطلب وجود دارد انتخاب میکند و در برگه رای فقط به تعداد مورد نیاز از هر رشته که مشخص شده است باید نوشته شود.

✨یادآوری: در انتخابات هیات مدیره استان قزوین, هر عضو محترم میبایست حداکثر ۲ نفر از لیست داوطلبین رشته معدن و ۱ نفر از لیست داوطلبین رشته زمین شناسی انتخاب و در برگ رای مرقوم نماید.

۰

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *