“لزوم تمدید پروانه اشتغال در موعد مقرر”

با عنایت به بند ۶-۲- دستورالعمل مربوط به تمدید اعتبار پروانه اشتغال و طبق بند پ از ماده ۲۳ آیین نامه اجرائی، اعضاء مکلفند تا حداقل سه ماه قبل از خاتمه مدت اعتبار پروانه خود با مراجعه به دبیرخانه سازمان نسبت به تمدید آن اقدام نمایند.

لذا به موجب همین دستورالعمل چنانچه درخواست تمدید اعتبار با تاخیر انجام شود، به ازای هر ماه تاخیر نسبت به تاریخ اعتبار پروانه مبلغ یک دوازدهم عدد پایه P از متقاضی به عنوان هزینه تاخیر دریافت خواهد شد. این هزینه به علاوه هزینه عادی تمدید پروانه که معادل ۰.۵P می باشد، در نظر گرفته شده است.

ضمنا یاد آور می گردد که استفاده از پروانه اشتغال حداکثر تا ۲ ماه پس از خاتمه مدت اعتبار آن مجاز است و عدم تسلیم پروانه موجب توقف خدمات دهی به عضو می گردد.

۰

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *