“لزوم تمدید بموقع قراردادهای مسئولین فنی معادن”

با عنایت به لزوم تمدید قراردادهای مسئولین فنی در خاتمه هر قرارداد, توصیه می گردد که مسئولین فنی حداقل ۲ ماه قبل از خاتمه قرارداد خود نسبت به تمدید آن با هماهنگی دبیرخانه سازمان اقدام  فرمایند. در صورتی که قراردادها بدون هماهنگی سازمان تمدید گردد, این قراردادها  خلاف مقررات سازمان تنظیم گردیده و باطل می باشد و در صورتی که در موعد مقرر تمدید نگردد نیز علاوه بر اینکه در سوابق کاری عضو وقفه ایجاد می نماید باعث می شود که معدن مذکور بدون مسئول فنی در نظر گرفته شود و در لیست مربوطه به وزارت صنعت معدن و تجارت معرفی گردد.

در صورت عدم توافق عضو با کارفرما نیز لازم است در پایان قرارداد عضو مربوطه مراتب را به صورت کتبی به دبیرخانه دو سازمان صنعت معدن و تجارت استان و نیز سازمان نظام مهندسی معدن استان اطلاع دهد تا در اسرع وقت اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

spring-creek-mine-003

۰

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *